Historien

 Historien

Den århundrede gamle fiskeritradition, som har kendetegnet Jegindø gennem årene er ved at uddød og afløses af den nye udvikling.
Redskabshuse, fjordhusene eller bødehuse og effekterne som høre til vil i fremtiden være de eneste elementer i Limfjordslandskabet, der kan minde os alle om et markant stykke kulturhistorie.
De kom ind fra Vest

Noer, Vrist, Kyndi og Sund er blot nogle af de Harboøre navne, som er blevet synonym med Jegindø. Det skyldes at mange i det forrige århundrede indvandrede fra Vestkysten til æ’ø’u’i’æ’fywer.På det stemningsfulde fiskerimuseum kan man opleve fjordens fortid. Æ’ Fywerhus er bygget i 1911. Det var bøde- og redskabsskur for fisker Iver Holm fra Jegindø, da han som så mange andre begyndte at fiske med bundgarn.

Trillingsgaard slægten udvandrede også fra Harboøre til Jegindø, hvor Clemmen Trillingsgaard, far til Ernst, var statsautoriseret auktionsmester. Han drev Jegindø Fiskeauktion, indtil han gik på pension.

Jegindø Fonden til bevarelse af de gamle redskabshuse blev stiftet i 1989 og museumsudstillingen åbnede i 1990. I 2004 blev æ Bøe ’hus indviet. Det blev også markeret som det hør og bør, når man bor på Thyholm.