Smag på Limfjorden

De lever af fjorden

Der var rigeligt af ål, skrubber, rødspætter, sild, muslinger og østers!Æ’ Fywerhus og æ’ bøehus rummer i dag spædende udstillinger om det gamle fiskeri, redskaber og beretninger om det til tider barske erhverv, som fjordfisker. De fleste familier på Jegindø har haft og har deres udkomme fra fiskeriet i Limfjorden.

Gennem generationer var Jegindø også, især kendt for fiskeriet af ål. I dag er bestanden aftaget. Men der fanges stadig ål i sommerruser, og der er stadig ål på menukortet på den Kgl. Privilegeret Kro, Tambohus Kro, som man kommer til inden dæmningen til Jegindø.

I dag er det fangster af muslinger og østers fra Limfjorden, der er blandt de bedste kvaliteter overhovedet, der eksporteres til blandt andet det franske marked.

Muslingesæsonen er fra marts til juni. Efterårssæsonen starter i oktober og varer til jul. Samme fangstperioder gælder også for fangst af østers.

Jegindø Havn er i dag hjemsted for 7 fartøjer med muslingeskrabere og et fartøj, der bruger line. Erhvervs- og fritidsfiskere, deler den idylliske havn med de mange lystsejlere, som hver år gæster Jegindø, og nyder opholdet her.